Výukové materiály

metodické materiály k výuce finanční gramotnosti

Doporučené výstupy výuky finanční gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ

Připravili jsme pro Vás videoprezentace, popisující doporučené výstupy výuky finanční gramotnosti v jednotlivých ročnících 1. a 2. stupně ZŠ podle standardů MŠMT a doporučení Národního ústavu pro vzdělávání.


Standardy MŠMT pro výuku finanční gramotnosti na školách

Společný dokument MŠMT, Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu z konce roku 2007, ve kterém najdete základní informace k finanční gramotnosti, jako je její definice, standardy vč. výstupů, jaké má výuka finanční gramotnosti splňovat, apod.


Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti 

zdroj: Metodický portál RVP

Metodická doporučení určena učitelům základních a středních škol, vedoucím pracovníkům škol a koordinátorům vzdělávacích aktivit. Dokument vysvětluje koncepci finanční gramotnosti, nabádá ke spolupráci s rodiči a kolegy a rozebírá metody a formy práce v rámci finančního vzdělávání. Také obsahuje spoustu užitečných odkazů na pomůcky a nástroje k výuce a na literaturu a další informační zdroje.


Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol

zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

Publikace vznikla v rámci resortního projektu MŠMT "Finanční gramotnost - metodická příručka pro učitele". Rozebírá obsah jednotlivých oblastí (témat) finanční gramotnosti na konkrétních příkladech použití (příklady dobré praxe). Výkladový text záměrně nerozlišuje problematiku podle určení základním a středním školám - "Protože je určena učitelům, klade si za cíl výklad celé problematiky." (viz str. 4 publikace). Je zde však uvedeno schéma, které zhruba rámcuje výuku na základních školách.


Finanční gramotnost - úlohy a metodika 

zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

Metodická příručka pro učitele na středních školách, která navazuje na předchozí publikaci z roku 2008. Obsahuje konkrétní typy úloh, které je možné přímo využít při výuce finanční gramotnosti:

Doporučení a náměty na začlenění výuky finanční gramotnosti do ŠVP si můžete projít v Průvodci upravenými RVP ZV.

Další informace na metodickém portále RVP můžete sledovat zde.

© 2016 yourchance, o.p.s. - projekt Finanční gramatonost do škol
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky