Finanční vzdělávání pro učitele ZŠ

4 x 2 hodiny formou webinářů

Učitelům základních škol nabízíme vzdělávací program probíhající formou webinářů (on-line). Účastníci si osvojí znalosti potřebné ke kvalifikované výuce finanční gramotnosti v rámci ŠVP. Získají doporučení na odbornou literaturu a nástroje moderní výuky, které mohou ve svých hodinách využít. Po úspěšném absolvování kurzu účastníci získají certifikát.

Hodinová dotace:                   4 x 2 hodiny + 1 hodina závěrečný on-line test

                                                 Ve vypsaných termínech v čase od 19:00 - 21:00

Cena:                                        2 700 Kč/ osoba

Obsah kurzu:

  1. Úvod do finančního vzdělávání
  2. Finanční instituce a finanční produkty
  3. Rodinné finance a rozpočet domácnosti
  4. Fungování trhu, ochrana spotřebitele a podnikatelský přístup

Maximální počet účastníků:     25

Nutné vybavení:                       notebook/PC, internet, OS minimálně Windows XP, MS Word, 

                                                  Excel a PowerPoint 

Lektoři:                                      Ing. Kateřina Lichtenberková a Ing. Miroslav Škvára 

Číslo akreditace MŠMT:           17679/2015-1-597    

© 2016 yourchance, o.p.s. - projekt Finanční gramatonost do škol
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky