O nás

Poslání / Smysl a cíle / Hodnoty

Poslání

Věříme, že je důležité, aby lidé chápali přímou souvislost mezi osobními hodnotami, cíli, pracovní etikou a zdravými finančními návyky. Jen pokud jsou tyto oblasti v souladu, lze dosáhnout osobní prosperity.

Věříme, že jsme schopni inspirovat a metodicky podpořit rodiče a učitele ZŠ a SŠ, aby to své děti a žáky naučili, a společně jsme tak dali dobrý základ tomu, že mladá generace bude finančně gramotná.

Pracujeme s klíčovými cílovými skupinami, kterými jsou:

Školy a učitelé

 • Pomáháme vytvářet finančně gramotné školy na systémové i individuální úrovni prostřednictvím rozvíjení učitelů a metodické pomoci při zavádění principů finanční gramotnosti do školy.

Mladá generace

 • Učíme principy zdravých finančních návyků děti všech věkových skupin a mladé dospělé.

Rodiče

 • Pomáháme rodičům rozvíjet finančních gramotnost svých dětí.

Příslušné státní instituce

 • Ovlivňujeme systém finančního vzdělávání (nejen) na českých školách.

Smysl a cíle projektu


 • metodicky podpořit a zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ
 • postavit výukové materiály na prakticky využitelných informacích a zkušenostech
 • poskytnout ucelené informace k tématu finanční gramotnosti v takové formě, která bude snadno využitelná při výuce na ZŠ a SŠ
 • vytvořit a poskytnout zajímavé pomůcky podporující interaktivní přístup k výuce
 • umožnit sdílení zkušeností odborníků z praxe
 • podílet se na prevenci předlužení rodin v ČRpodílet se na prevenci předlužení rodin v ČR

Hodnoty

Nezávislost

 • v rámci našich aktivit nepropagujeme žádné konkrétní produkty finančních institucí
 • provozujeme vedlejší komerční činnost, která nám umožní částečné samofinancování projektu

Otevřenost

 • jsme otevření různým směrům chápání finančního vzdělávání a odkazujeme i na další zdroje

Odbornost

 • součástí projektového týmu jsou kvalitní odborníci na výuku i systémové změny v oblasti finanční gramotnosti

Inovativnost

 • využíváme moderní technologie pro řízení i obsahovou část projektu
 • podporujeme interaktivní formy výuky
© 2016 yourchance, o.p.s. - projekt Finanční gramatonost do škol
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky