Finanční vzdělávání pro učitele SŠ

2 x 8 hodin prezenční seminář

Vzdělávací program probíhající prezenční formou a je určený učitelům gymnázií, SOŠ, SOU (zejména učitelů ZSV). Účastníci si osvojí znalosti potřebné ke kvalifikované výuce finanční gramotnosti v rámci ŠVP. Získají doporučení na odbornou literaturu a proberou případové studie, které mohou ve svých hodinách využít. Po absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.


Hodinová dotace:                     2 x 8 hodiny

Místo konání:                             Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9

Cena:                                         3 400 Kč*/ osoba

Obsah kurzu:

 • Úvod do finančního vzdělávání a základní pojmy
 • Peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk
 • Fungování finančního trhu a instituce na finančním trhu
 • Finanční produkty a základní parametry rozhodování o finančních produktech
 • Rodinné finance a jejich řízení
 • Finanční řízení z pohledu OSVČ
 • Fungování trhu a cenová problematika
 • Podnikatelský přístup k finančnímu řízení

Průběh kurzu:

 • individuálnípráce
 • práce v menších a větších skupinách
 • práce s případovými studiemi a simulacemi
 • v nutné míře také frontální výuka

Metodické zázemí:

Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannou známkou yourchance®. Jejím filosoficko-teoretickým zázemím je systematický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivcemi s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie.

Maximální počet účastníků:      12

Garant kurzu:                             Ing. Miroslav Škvára

Lektor:                                        Ing. Kateřina Lichtenberková

Číslo akreditace MŠMT:            25157/2016-1-812

* Na tento akreditovaný kurz lze čerpat peníze se šablony EU Peníze školám - VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků ZŠ.

© 2016 yourchance, o.p.s. - projekt Finanční gramatonost do škol
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky