DUMy pro II.st ZŠ

interaktivní forma výuky

K tématu PENÍZE

V tomto DUMu se žáci seznámí, jaké druhy bankovek v České republice používáme, jaké jsou jejich ochranné prvky a jakými měnami se platí v zahraničí.

  • celý pracovní set pro 2. stupeň ZŠ k tématu PENÍZE naleznete zde


K tématu MAJETEK

V tomto DUMu se žáci naučí rozlišit hmotný a nehmotný majetek. Dále jim cvičení pomohou uvědomit si, jakou cenu má různý majetek, jaké ceny jsou dražší, jaké jsou naopak levnější

  • celý pracovní set pro 2. stupeň ZŠ k tématu MAJETEK naleznete zde


K tématu RODINNÝ ROZPOČET

V tomto DUMu se žáci naučí rozlišovat příjmy, výdaje a investice. Seznámí se, co jsou to aktivní a co pasivní příjmy. Nakonec jsou zde cvičení určená na výpočet rozpočtu.

  • celý pracovní set pro 2. stupeň ZŠ k tématu RODINNÝ ROZPOČET naleznete zde


K tématu BANKY

V tomto DUMu se žáci dozví, jaké funkce mají banky, komu slouží. Cvičení obsahuje i příklady jednotlivých bank a spořitelen nacházející se v českém bankovním sektoru.

  • celý pracovní set pro 2. stupeň ZŠ k tématu BANKY naleznete zde


K tématu FINANČNÍ INSTITUCE

Tento DUM obsahuje cvičení na seznámení se s různými finančními institucemi. Rozšiřuje žákům znalost také v oblasti pojištění a seznamuje je s konkrétními příklady pojišťoven na českém trhu.

  • celý pracovní set pro 2. stupeň ZŠ k tématu FINANČNÍ INSTITUCE naleznete zde


K tématu MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ A ZHODNOCENÍ FINANCÍ

V tomto DUMu naleznete cvičení, které žáky seznamuje s pojmem investiční trojúhelník, řeší se zde otázka, kde můžeme získat peníze, a jaké jsou výnosnosti jednotlivých finančních instrumenetů.

  • celý pracovní set pro 2. stupeň ZŠ k tématu MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ A ZHODNOCENÍ FINANCÍ naleznete zde


K tématu PŮJČKY

Cvičení v tomto DUMu pomáhají žákům zamyslet se nad tím, v jakých případech je nutné si vzít půjčků a jaké případy jsou naopak nevhodné pro zadlužení se. Naučí se rozlišit, na co je dobré si půjčovat, a přemýšlet o různých parametrech, které bychom při žádání o půjčku měli zvážit.

  • celý pracovní set pro 2. stupeň ZŠ k tématu PŮJČKY naleznete zde


K tématu FUNGOVÁNÍ TRHU

V tomto DUMu najdete cvičení, která žáky seznámí s grafy nabídky a poptávky, inflací a tržními subjekty.

  • celý pracovní set pro 2. stupeň ZŠ k tématu FUNGOVÁNÍ TRHU naleznete zde


K tématu PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTU

Tento DUM obsahuje cvičení, které žáky seznámí s různými pojmy, se kterými se můžeme setkat, pokud se bavíme o příjmech a výdajích státu.

  • celý pracovní set pro 2. stupeň ZŠ k tématu PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTU naleznete zde
© 2016 yourchance, o.p.s. - projekt Finanční gramatonost do škol
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky