Finanční vzdělávání pro učitele ZŠ

2 x 8 hodin prezenční seminář

Vzdělávací program probíhající prezenční formou a je určený učitelům prvního i druhého stupně ZŠ. Účastníci si osvojí znalosti potřebné ke kvalifikované výuce finanční gramotnosti v rámci ŠVP. Získají doporučení na odbornou literaturu a proberou případové studie, které mohou ve svých hodinách využít. Po absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.


Hodinová dotace:                    2 x 8 hodiny

Místo konání:                            Washingtonova 25, Praha 1

Cena:                                        3 400 Kč*/ osoba 

Obsah kurzu:

  • Úvod do finančního vzdělávání a základní pojmy, metodická doporučení k výuce
  • Peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk, finanční trh
  • Rodinné finance a jejich řízení
  • Podnikatelský přístup k finančnímu řízení
  • Fungování trhu a cenová politika 

Průběh kurzu:

  • individuální práce
  • práce v menších a větších skupinách
  • práce s případovými studiemi a simulacemi
  • v nutné míře také frontální výuka

Metodické zázemí:

Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannou známkou yourchance®. Jejím filosoficko-teoretickým zázemím je systemický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivcemi s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie.

Maximální počet účastníků:      12

Garant kurzu:                             Ing. Miroslav Škvára

Lektor:                                        Ing. Kateřina Lichtenberková 

Číslo akreditace MŠMT:            25157/2016-1-812

* Na tento akreditovaný kurz lze čerpat peníze se šablony EU Peníze školám - VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků ZŠ.

© 2016 yourchance, o.p.s. - projekt Finanční gramatonost do škol
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky