Workshopy pro učitele

koncept Finančně gramotná škola

Workshopy pořádáme na školách ZDARMA.

Škola hradí pouze cestovné hromadnou dopravou pro lektora/lektory. U škol, které jsou hůře dostupné se platí jízdné, tj. 3,- Kč/km.

Na workshop je třeba zajistit pouze projektor / interaktivní tabuli, flipchart a přístup na internet.

Celodenní workshop

metodický a vzdělávací

Je zaměřený komplexně na problematiku výuky finanční gramotnosti na dané škole. 

Účastníci si za pomoci lektora vydefinují obsah výuky finanční gramotnosti v jednotlivých předmětech a v dalších aktivitách v rámci ŠVP. 

Seznámí se také s moderními metodickými nástroji pro výuku - a to i díky praktickým ukázkám.

Délka: 6 vyučovacích hodin

Celodenní workshop lze rozdělit i na 2 půldny.

Obsah workshopu:       

1. blok - Obsah finanční gramotnosti (FG)

 • Co je to FG a proč je důležité ji učit?

2. blok - FG a ŠVP

 • 3 hlavní oblasti FG
 • zpracování obsahu 
 • FG pro daný typ školy (ZŠ/SŠ) 
 • formy zavedení FG do ŠVP 
 • předměty, kde je možné a vhodné FG učit  

3. blok - Metodické nástroje I.

4. blok - Metodické nástroje II.

Závěrečná reflexe   

Půldenní METODICKÝ workshop

Je určen pro školy, které potřebují řešit pouze dílčí část metodické podpory výuky finanční gramotnosti - tj. např. chtějí vydefinovat potřebné změny v ŠVP nebo se chtějí pouze seznámit s metodickými nástroji pro výuku apod. 

Větší část workshopu je tak věnována metodice výuky, menší obsahu. 

Obsah workshopu:

1. blok - Obsah finanční gramotnosti (FG)

 • Co je to FG a proč je důležité ji učit?
 • 3 hlavní oblasti FG

2. blok - Metodické nástroje I.

 • přednášky a worshopy - prezi prezentace - pracovní listy - DUM - webináře - články/případové studie - knížky - videa a filmy - žákovské projekty

3. blok - Metodické nástroje II.

 • přednášky a workshopy - projektové dny - soutěže - hry

Závěrečná reflexe

Půldenní VZDĚLÁVACÍ workshop

Workshop využijí školy, u nichž se společnou diskusí dojde k tomu, že mají finanční gramotnost dobře uchopenou jak v ŠVP, tak v používání moderních výukových nástrojů. 

Smyslem je rozvinout vlastní finanční gramotnost účastníků a je tedy zaměřen zejména na obsah finančního vzdělávání (příp. i na základě specifických potřeb školy). 

Obsah workshopu:

1. blok - Obsah finanční gramotnosti (FG)

 • Co je to FG a proč je důležité ji učit?
 • 3 hlavní oblasti FG

2. blok - Zdravé finanční návyky

 • práce ve skupinkách

Závěrečná reflexe

Cesta k certifikátu

 • realizace 1 workshopu na základě zadání vydefinovaném s vedením školy
 • zpracování metodického výstupu "Jak rozvíjíme FG na naší škole?"
 • realizace případných dalších kroků, které vyplynuly z workshopu
 • supervize v hodinách
 • udělení certifikátu FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA
© 2016 yourchance, o.p.s. - projekt Finanční gramatonost do škol
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky