Výukové materiály

speciální pedagogika

Na této stránce najdete materiály a informace k výuce finanční gramotnosti žáků podléhající speciální pedagogice.


Evropská agentura pro rozvoj speciální pedagogiky

Jde o evropskou organizaci založenou ministerstvy školství členských zemí, jejímž cílem je poskytnout prostor pro spolupráci v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavním záměrem, je zkvalitňování koncepce i praxe vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento záměr respektuje takové hodnoty, jakými jsou rovnost příležitostí, dostupnost, inkluze a prosazování kvality ve vzdělávání při současném uznávání rozdílů národních specifik v koncepci, praxi i kontextu vzdělávání.

© 2016 yourchance, o.p.s. - projekt Finanční gramatonost do škol
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky