Rozvoj podnikavosti pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU se zaměřením na Design Thinking

2 x 8 hod prezenční seminář

Účastníci kurzu si osvojí znalosti a dovednosti (kompetence) potřebné ke kvalifikované podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků. Smysl pro podnikavost a iniciativu je jednou z klíčových kompetencí definovaných na úrovni EU.

Absolventi kurzu využijí získané znalosti a dovednosti při rozvoji podnikavých kompetencí ve svých vyučovacích hodinách bez ohledu na vyučovaný předmět a/nebo pro implementaci nástrojů rozvoje podnikavosti na úrovni školy. V průběhu kurzu účastníci také získají doporučení na odbornou literaturu, která se věnuje probíraným tématům.

Účastníci obdrží certifikát po absolvování kurzu.


Hodinová dotace:              2 x 8 hodin

Místo konání:                     Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

Cena:                                 4 500 Kč/osoba

Obsah kurzu:

  • Úvod do problematiky
  • Pricipy podnikání 

             - Odlišnosti v přístupu, myšlení a rozhodování zaměstnance a podnikatele; etický přístup,                  společenská odpovědnost a hodnoty v podnikání - formou workshopu; diskuse a                            reflexe, Podnikavé kompetence a praktické cvičení na tvorbu podnikatelského modelu -                  Design Thinking; Iniciativa a kreativita v praxi,

  • Podnikavé kompetence 
  • Iniciativa a kretativita v praxi
  • Závěrečný test

Metodické zázemí:

Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannou známkou yourchance® . Jejím filosoficko-teoretickým zázemím je systemický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivci s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie. 

Maximální počet účastníků:   10; cílovou skupinou jsou učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, vyučující bez ohledu na vyučovaný předmět

Garant kurzu:                          Ing. Kateřina Lichtenberková

Lektoři:                                    Ing. Kateřina Lichtenberková a Mgr. Lucie Schubert

Číslo akreditace MŠMT:         25157/2016-1-812
© 2016 yourchance, o.p.s. - projekt Finanční gramatonost do škol
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky