Finanční vzdělávání pro učitele SŠ

4 x 2 hodiny formou webinářů

Učitelům středních škol nabízíme vzdělávací program probíhající formou webinářů (on-line). Účastníci si osvojí znalosti potřebné ke kvalifikované výuce finanční gramotnosti v rámci ŠVP. Získají doporučení na odbornou literaturu a nástroje moderní výuky, které mohou ve svých hodinách využít. Po úspěšném absolvování kurzu účastníci získají certifikát.

Hodinová dotace:                         4 x 2 hodiny + 1 hodina závěrečný on-line test

                                                      Vy vypsaných termínech v čase od 19:00 - 21:00

Cena:                                             2 700 Kč/ osoba

Obsah kurzu:

  1. Úvod do finančního vzdělávání
  2. Finanční instituce a finanční produkty
  3. Rodinné finance a rozpočet domácnosti
  4. Fungování trhu, ochrana spotřebitele a podnikatelský přístup

Maximální počet účastníků:        25

Nutné vybavení:                          notebook/PC, internet, OS minimálně Windows XP, MS Word,

                                                     Excel a PowerPoint

Lektoři:                                         Ing. Kateřina Lichtenberková Ing. Miroslav Škvára

Číslo akreditace MŠMT:              17679/2015-1-597  

© 2016 yourchance, o.p.s. - projekt Finanční gramatonost do škol
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky