Ing. Kateřina Lichtenberková
odborný garant a vedoucí expertního týmu projektu

Ing. Kateřina Lichtenberková
Ing. Kateřina Lichtenberková

Kateřina je odborným garantem projektu Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz. Podílí se na vytváření portálu a sama přispívá autorstvím článků i dalších materiálů. Vytváří koncepci projektu i jeho dílčích částí, jako je např. Finančně gramotná škola či soutěž Rozpočti si to! apod. Je vedoucí expertního a lektorského týmu projektu. Působí sama také jako lektor finanční gramotnosti pro různé skupiny účastníků.

Od června 2016 se stala odborným garantem Národního ústavu pro vzdělávání v projektu P-KAP, a to v oblasti Podpora kompetencí a podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Kontakt: +420 603 284 505, katka@yourchance.cz

Profil

V projektu Finanční gramotnost do škol může Kateřina zhodnotit své zkušenosti s vedením (zejména změnových) projektů ve firemní sféře. Je také matkou 2 malých dětí, které ji nutí zdokonalovat se v oblasti organizace práce :-).

Formální vzdělání

  • VŠE Praha - obor Podniková ekonomika a management, vedl. specializace Psychologie a sociologie v řízení
  • VŠE Praha - Doplňkové pedagogické studium

Hlavní výcviky

  • Certifikovaný trenér (Smarter Training and Consulting)
  • Systemické koučování I. a II. (Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o.)
  • Grid Leadership seminář (Grid International)

Odborná praxe
17 let

Další zkušenosti

  • kouč majitelů firem, vrcholového, středního i nižšího managementu (od 2005)
  • autorka konferenčních příspěvků, odborných přednášek a workshopů 
  • autorka odborných článků
  • autorka a lektorka výcvikových programů
  • specialista v oboru Performance Tuning®