Ing. Miroslav Škvára
člen expertního týmu

Ing. Miroslav Škvára
Ing. Miroslav Škvára

Je odborným garantem a lektorem seminářů a připravuje materiály pro střední školy - zejména je strůjcem video-prezentací v pracovních setech pro SŠ a autorem odborných článků.

Spolupodílel se na vzniku Slabikáře finanční gramotnosti a aktualizaci 2.vydání Slabikáře finanční gramotnosti vydaného COFET a.s.

Má vlastní portál www.skvara.cz, kde najdete informace ze světa financí.